Galerija fotografija kao deo sadržaja veb sajta

Jedan od najčešćih, ako ne i najčešći deo sadržaja veb sajta jeste galerija fotografija. Kako je predstaviti zavisi, svakako, od potreba i namera. Iako, konceptno, izgleda jednostavno nije lako izabrati način kako ćemo prikazati fotografije.